Terminy egzaminu zawodowego

Sesja 2 – lato (czerwiec-lipiec 2022)

Termin główny: 1-19 czerwca 2022r.

Część pisemna: między 2 a 7 czerwca 2022r.

Część praktyczna

d: 1 czerwca 2022r.

dk: między 8 a 19 czerwca 2022r.

w i wk: 1-19 czerwca 2022r.

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym i złożyli w wymaganym terminie wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym): 22 – 29 czerwca 2022r.

Część pisemna: 22 czerwca 2022r.

Część praktyczna: wykonanie i  dokumentacja na komputerze: 29 czerwca 2022r.

Część praktyczna: dokumentacja: 23 czerwca 2022r.

Termin ogłoszenia wyników: 31 sierpnia 2022r.

Skip to content