EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw/certyfikatów i dyplomów do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2022

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe) będą dostępne 31 marca 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl

Wyniki egzaminu będą również dostępne w sekretariacie szkoły (31 marca po godzinie. 12.00)

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2022 w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2022 r.

Absolwenci szkół, którzy zdali egzamin w sesji styczeń-luty 2022 r. muszą samodzielnie ubiegać się o wydanie dyplomu zawodowego – https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/procedura-oraz-generator-wniosku-o-wydanie-dyplomu-potwierdzajacego-kwalifikacje-zawodowe/.

Świadectwa i certyfikaty będą wydawane od 11 kwietnia w sekretariacie szkoły (odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną).

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów obecnych klas maturalnych, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022r. – będą do odbioru od 31 maja br. (w sekretariacie szkoły, odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną).

Skip to content