Egzamin zawodowy- składy komisji i nauczyciele oddelegowani

W załączniku został zamieszczony harmonogram egzaminów w sesji Lato 2022.

Skip to content