„Bezpieczni w sieci”

W pszczyńskim Hufcu Pracy rozstrzygnięto konkurs dla uczniów naszej szkoły  na hasło promujące  program „Bezpieczni w sieci”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa w sieci i podniesienie wiedzy na temat  zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Dzięki pomysłowości i kreatywności  uczestników powstały hasła mówiące o bezpiecznym zachowaniu w cyberprzestrzeni. Wyróżnione hasła zostały umieszczone na  spersonalizowanych kubkach -nagrodach, które powędrowały do Klaudii Mikulec (klasa 3fG) i Klaudii Nycz (klasa 3dP).

Skip to content