Konkurs języka angielskiego High Flier

Dnia 9 grudnia 2021r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER, do którego przystąpiło 13 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z klas 1BT, 2AT, 2BT, 3ATP, 3BTP oraz 4BT.

Konkurs jest organizowany w w ramach programu edukacyjnego „Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci
i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Udział w nim pozwala również na zdobycie dodatkowych punktów w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, którego dodatkową trudnością był fakt, iż w każdym punkcie ilość prawidłowych odpowiedzi,
z podanych czterech, była nieokreślona. Test dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych obejmował materiał językowy uwzględniający wymagania określone podstawą programową.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie i czas poświęcony na przygotowanie się do niego. Z niecierpliwością i nadzieją oczekujemy na wyniki, które mają zostać ogłoszone w styczniu 2022r.

Zachęcamy również do zapisywania się na kolejne ogólnopolskie konkursy języka angielskiego – English Ace i Fox, które odbędą się w marcu.

Skip to content