Insta.Ling w „Samochodówce”

Od trzech lat uczniowie klas technikum Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wzbogacają i utrwalają słownictwo z języka angielskiego z pomocą darmowego programu InstaLing. Obecnie bierzemy udział  w XVIII edycji programu..

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Jak wygląda nauka z Insta.Ling?

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest poprawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwagi tym problematycznym.

InstaLing udostępnia Nauczycielom wgląd w szczegółowe statystyki pracy ucznia, tym samym zwiększając kontrolę nad procesem dydaktycznym. Program zapewnia możliwość tworzenia ćwiczeń struktur i gramatyki, zawiera gotowe zestawy ćwiczeń do wybranych podręczników, system kartkówek i egzaminów, inteligentny, jawny system sugerowanych ocen, a także pełną kontrolę nad postępami ucznia i monitoring klas.

Dla zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę www.instaling.pl

Skip to content