Mamy certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” w Samochodówce –  zdobyliśmy certyfikat!!!! – 14.05.2013r.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie w okresie od października 2012r. do marca 2013r. wziął udział w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2013”.

Konkurs zorganizowany został przez Redakcję Miesięcznika Perspektywy Europejskie Fundacja Państwo Obywatelskie i przebiegał pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja?.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły, które przystąpiły do konkursu, przyjęły na siebie realizację 10 zadań. Tematyka dotyczyła następujących zagadnień:

„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?, „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”, „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”, „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”, „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”” , „Nie jesteś sam”, „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia..”, „Asertywność”.

„Samochodówka” realizowała powyższe zadania w formie konkursów, pogadanek, konwersatoriów, debat. Na szczeblu zarówno szkolnym, jak i powiatowym, czy wojewódzkim. W realizację zadań konkursowych była zaangażowana cała społeczność szkolna. Do wykonania zadań zostali również zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających szkołę, takich jak: Straż Pożarna, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Pszczynie, doradcy zawodowi, wolontariusze oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie. Staraliśmy się przekazać młodzieży jak najwięcej informacji dotyczących nie tylko zasad bezpiecznego zachowania się, ale również miejsc, w których mogą uzyskać pomoc. Ponadto podczas realizacji zadań staraliśmy się kształtować postawy tolerancji, życzliwości i wrażliwości na los drugiego człowieka. W tym celu uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 brali udział we wspólnych zajęciach z uczniami PZS Nr 3 w Pszczynie, czy też wychowankami Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dostosowywaliśmy konspekty zajęć do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów.

Realizacja zadań konkursowych przyczyniła się do zwiększenia wśród uczniów znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynęła pozytywnie na postawę uczniów wobec osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy. Wiedza i umiejętności, które zdobyli uczniowie podczas trwania konkursu zaowocują większą odpowiedzialnością za siebie i los drugiego człowieka oraz przygotują młodych obywateli do bezpieczniejszego wkroczenia w przyszłość.

W dniu 14 maja 2013 otrzymaliśmy CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY!!!

Agnieszka Klimczok

Skip to content