Studia podyplomowe dla nauczycieli w Pszczynie- IDN WIEDZA

Szanowni Dyrektorzy oraz Nauczyciele!

 Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach wychodząc na przeciw Państwa prośbom i potrzebom, pragnie przedstawić nową propozycję realizacji studiów podyplomowych, które będą realizowane w SP nr 1 przy ul. Bogedaina w Pszczynie (w styczniu br. zakończyliśmy realizację studiów podyplomowych, które ukończyło przez ponad 50 nauczycieli z okręgu miasta Pszczyny).

Planujemy uruchomić (w zależności od ilości osób zainteresowanych) następujące specjalności:

  • Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej– studia są skierowane do nauczycieli pragnących uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Ukończenie ich jest wymagane jako jeden z  uzyskania kwalifikacji.
  • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia są skierowane do nauczycieli pragnących uczyć dzieci w przedszkolach i klasach I-III. Dodatkowo dla osób ze zdolnościami muzyczno-tanecznymi, proponujemy studia ze specjalności Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańcaIch ukończenie pozwoli rozbudować ofertę edukacyjną w Państwa szkołach i placówkach.
  • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu– skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje i umiejętności do podejmowania działań wspierających i edukacyjnych przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie indywidualnym jak i klasy szkolnej. (Zespół Aspergera mieści się w spektrum autyzmu).
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika-  Studia przygotowują do pracy z dziećmi i dorosłymi upośledzonymi umysłowo- w szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

Studia trwają 2 semestry. Więcej informacji nt. powyższych specjalności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.idn.edu.pl

Planowany termin ich uruchomienia to czerwiec br. (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób). Termin ich zakończenia to maj 2017 r.

  Nazwa specjalności Koszt całkowity za studia (opłata gwarancyjna 200 zł jest opłatą wliczoną w całkowity koszt)
1 NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ? 3290 (płatne w 6 ratach)
2 WSPIERANI ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU 2790 (płatne w 6 ratach)
3 ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2990 (płatne w 6 ratach)
4 ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA 3490 (płatne w 6 ratach)
5 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2790 (płatne w 6 ratach)

  Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem: http://idn.edu.pl/zgloszenie-studia/ oraz dokonywania wpłaty opłaty gwarancyjnej 200,00 zł – w tytule wpisując specjalność studiów oraz miejscowość ich realizacji– na numer konta 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262.

Wierzymy, że nasza oferta, współpracy wzbudzi Państwa zainteresowanie i zostanie dobrze przyjęta. Dzięki naszej propozycji, możecie ukończyć studia w pobliżu swojego miejsca zamieszkania , nie narażając się na dodatkowe koszty dojazdu do Katowic.

Zachęcając do skorzystania z naszej oferty współpracy, zapraszamy do skontaktowania się z nami pod numerem telefonu: 792477182


Pozdrawiam i zapraszam do udziału!


Pozdrawiam,
Sylwia Wośko
Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
ul. Wojewódzka 29
40-026 Katowice
tel. 32 297 43 42
kom. 500 012 950
www.idn.edu.pl

Skip to content