Powiatowy konkurs na prezentację multimedialną zagadnień z matematyki – eliminacje szkolne

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną zagadnień z matematyki. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej zgonie z regulaminem załączonym poniżej. Na etapie szkolnym swoją prezentację należy przedstawić nauczycielowi matematyki. Spośród zgłoszonych prac najlepsze będą reprezentować szkołę na szczeblu powiatowym (trzy w szkole branżowej oraz trzy w technikum).Na wszystkich uczestników czekają dodatkowe oceny z matematyki, a na najlepszych dodatkowo dyplomy i nagrody. Termin zgłaszania prac do 30 kwietnia. ZAPRASZAMY!

Skip to content