Dokumenty dla pracodawców

Prezentujemy komplet przykładowych wzorów dokumentów obowiązujących przy podpisywaniu umów z młodocianymi pracownikami (umowa, zał. nr 4 i zał. nr 5).

WYMAGANE: POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA dokument jest podpisywany jednorazowo niezależnie od od ilości młodocianych pracowników kształconych przez zakład.

Skip to content