Dokumenty dla pracodawców

Prezentujemy komplet przykładowych wzorów dokumentów obowiązujących przy podpisywaniu umów z młodocianymi pracownikami (umowa, zął nr 4 i zął nr 5).


Publikujemy również POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA dokument jest podpisywany jednorazowo niezależnie od od ilości młodocianych pracowników kształconych przez zakład.

Skip to content