Rekrutacja do udziału w projekcie „Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!“

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!“, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nr projektu: POWER 2021-1-PMU-4043.

Realizacja projektu odnosi się do podniesienia przede wszystkim kompetencji językowych i społecznych. W ramach realizacji projektu uczeń ma możliwość wzięcie udziału w tygodniowym wyjeździe do Hiszpanii (Granada) gdzie wspólnie z młodzieżą hiszpańską realizowane będą zajęcia o różnej tematyce (językowe, dotyczące przedsiębiorczości, ekologiczne, interpersonalne, sportowe).

W przypadku chęci wzięcia udziału w realizacji projektu a tym samym w mobilności zagranicznej należy:

  • zapoznać się z regulaminem zobacz
  • terminowo złożyć podanie o zakwalifikowanie do udziału w mobilności doc pdf
  • terminowo złożyć kartę zgłoszenia doc pdf

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do: 17.06.2022r.

Zapraszamy!!!

Skip to content