SUKCES UCZNIA W KONKURSIE LITERACKIM

Tomasz Jędrzejko, uczeń klasy 2AT znalazł się w gronie laureatów Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego „ Zobacz przyszłość jak Stanisław Lem”. Konkurs odbywał się
od 25 listopada 2021r. do 15 marca 2022r. Zorganizowany został z okazji
przypadającego w 2021- Roku Stanisława Lema (jednego z najpoczytniejszych
pisarzy science-fiction, którego twórczość wpisuje się do kanonu literatury
światowej). Prace konkursowe napłynęły z całego województwa śląskiego. Zadanie
konkursowe polegało na próbie przewidzenia przyszłości niczym Stanisław Lem.
Nagrodą dla laureatów jest wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Patronat nad konkursem objął były premier, prof. Jerzy Buzek.
Tomasz wraz z nauczycielem języka polskiego – Panią Krystyną Nowakowską
uczestniczyć będą w uroczystym podsumowaniu konkursu w Bytomiu.
Tomkowi gratulujemy ! Dziękujemy uczniom z naszej szkoły, którzy wzięli udział w
tym konkursie.

Skip to content