Przedstawiciele PG Silesia w PZS nr 1

Dnia 13 czerwca 2022 roku w naszej szkolnej auli odbyło się spotkanie przedstawicieli PG Silesia z uczniami klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia, gdzie naszych młodych ślusarzy, elektryków i elektromechaników zachęcano do podjęcia pracy w czechowickiej kopalni. Panie przybliżyły historię swojego zakładu pracy, drogę rozwoju spółki, będącej obecnie prywatnym przedsiębiorstwem górniczym z kapitałem zagranicznym. Omówiono zasoby bilansowe kopalni, prowadzącej już 110 lat eksploatację węgla kamiennego, przybliżono pracę w części podziemnej oraz powierzchniowej. Panie chwaliły inwestowanie w swoim zakładzie w nowoczesne rozwiązania, podkreślając zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy. Zapraszając młodzież do działu rekrutacji, reklamowano właśnie tę dbałość o bezpieczeństwo pracowników,  możliwość ich ciągłego rozwoju i doskonalenia kompetencji, przy bogatym pakiecie świadczeń socjalnych. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali reklamowe gadżety. 

Skip to content