„Samochodówka” daje dobry przykład współpracy z pracodawcami

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się spotkanie dla pracodawców i przedstawicieli firm, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

W rozmowach uczestniczyli wicestarosta Damian Cieszewski, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie Joanna Pławecka, prezes Stowarzyszenia Pszczyńskich Przedsiębiorców Monika Promny oraz kilkunastu lokalnych pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników. Spotkanie poprowadziła dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie Teresa Wojtanowicz wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego Arturem Wojciechem.

Wicestarosta Damian Cieszewski zaznacza, że na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. – Najlepszym sposobem na zdobycie wiedzy jest oczywiście praktyka w rzeczywistych warunkach pracy u doświadczonych pracodawców – mówił wicestarosta pszczyński podkreślając, że Powiatowy Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie daje dobry przykład współpracy z pracodawcami.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat współpracy wychowawców z pracodawcami w sprawie frekwencji uczniów, zmian w formule egzaminów zawodowych oraz możliwości wprowadzenia stażów wakacyjnych.

Dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie Teresa Wojtanowicz dziękowała lokalnym pracodawcom za przyjęcie zaproszenia na spotkanie. – Współpraca szkoły z przedstawicielami firm owocuje lepszym przygotowaniem absolwentów. To najlepsze, co możemy dać uczniom. U pracodawców młodzi ludzie opanowują umiejętności zawodowe i pogłębiają zdobytą w szkole wiedzę. Najlepszą metodą współpracy jest dialog – mówi Teresa Wojtanowicz.

Podczas spotkania dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie zaprosiła przedsiębiorców na obchody 50-lecia powstania szkoły, które placówka planuje obchodzić 18 września na pszczyńskim rynku wspólnie z absolwentami i mieszkańcami.

źródło: https://www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/oswiata/8449-samochodowka-daje-dobry-przyklad-wspolpracy-z-pracodawcami

Skip to content