Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodniczący: Pan Grzegorz Wanot

Zastępca: Pani Ewelina Kanik

Skarbnik: Pani Dorota Warzecha-Nowok

Sekretarz: Pani Barbara Jastrzębska

Członek: Dorota Jaskuła, Sylwia Slany, Barbara Łakota, Daniel Węglarz

Nr Konta Rady Rodziców:

64 8448 0004 00379760 3000 0001
Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Skip to content