Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodniczący: Krystian Limańczyk

Zastępca: Ewelina Kanik

Skarbnik: Barbara Droździk

Sekretarz: Dorota Warzecha-Nowok

Członek:, Barbara Łakota

Komisja Rewizyjna: Danuta Kiecok, Beata Siuta, Edward Rozmus

Nr Konta Rady Rodziców:

64 8448 0004 00379760 3000 0001
Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Skip to content