Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

przewodniczący: Pan Grzegorz Wanot

zastępca: Pani Adrianna Puchałka

skarbnik: Pani Barbara Kuś

sekretarz: Pani Barbara Jastrzębska

Nr Konta Rady Rodziców:

64 8448 0004 00379760 3000 0001
Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Skip to content