Wyniki egzaminu maturalnego 2022

5 lipca br. o godzinie 8.30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku szkolnym) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru 5 lipca br. od godziny 12.30.

Egzamin poprawkowy

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9.00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). 

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Skip to content