Badania profilaktyczne kandydatów oraz uczniów PZS nr 1.

W oparciu o otrzymana wiadomość informujemy iż kandydat/uczeń zgłaszający się na badania lekarski powinien zastosować się do następujących wytycznych:

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:
1. dokument tożsamości ze zdjęciem,
2. skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy),
3. wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub zakładu pracy (zamieszczone poniżej) – czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego,
4. maseczkę ochronną i długopis.

Druki pobrania w załączniku:
1. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego pobierz
2. karta- badanie podmiotowe pobierz
3. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy pobierz

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.
Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.

Skip to content