Wyniki egzaminu zawodowego po sesji czerwiec-lipiec 2022r.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne
31 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia
 do egzaminu na sesję styczeń – luty 2023 w terminie do 15 września 2022 r.

Termin przekazania świadectw, certyfikatów i dyplomów uczniom i absolwentom – od 9 września br. w sekretariacie szkoły (osobiście lub osoba z upoważnieniem).

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r., zgłaszają się po odbiór wyników, świadectw, certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po odbiór świadectwa, certyfikatu do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną egzaminu.

Skip to content