STYPENDIUM FUNDACJI INTER CARS

Fundacja Inter Cars rozpoczęła nabór wniosków do nowego program stypendialnego.

 AKCELERATOR

Założeniem Programu Akcelerator jest wsparcie rozwojowe, edukacyjne i finansowe dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z motoryzacją. Laureaci konkursu o stypendium otrzymają pomoc finansową w wysokości 8.000 zł, rozłożoną na okres 8 miesięcy trwania Programu. W ramach swoich  Indywidualnych  Akceleratorów,  czyli  dopasowanych  do  potrzeb  i  planów  programów rozwojowych, stypendyści będą mogli rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Fundację Inter Cars.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁASZAĆ?

Do programu stypendialnego mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu: samochodowym, mechanicznym lub innym związanym z motoryzacją. W szczególności ci uczniowie, którzy biorą udział w zawodach i konkursach, interesują

się najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej oraz planują zawodowo zajmować się tą tematyką.

 JAKI JEST HARMONOGRAM?     

1. 30    września 2022– rejestracja    wniosków    na  stronie   www.fundacja.intercars.eu/akcelerator

(do     II     etapu     zostaje     zakwalifikowanych trzydzieścioro uczniów);

2. do 13 listopada 2022- uczestnicy II etapu przygotowują autoprezentację;

3.do  2  grudnia 2022 – Fundacja ogłosi nazwiska dwudziestu stypendystów

– wszyscy,  wraz  ze szkolnymi opiekunami, zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej inauguracji Programu w Warszawie.

Zachęcamy  do  odwiedzenia  strony  www.fundacja.intercars.eu/akcelerator na  której,  oprócz formularza zgłoszeniowego, znajdują się wszystkie informacje dotyczące programu stypendialnego, m. in. regulamin i lista wymaganych dokumentów. Szczegółowych informacji udziela również pan Dawid Lekki.

                                                                                               Zachęcamy do udziału!!!

Skip to content