Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!

W niedzielę 2 października 2022 dziesięciosobowa grupa młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie rozpoczęła realizację stażu „Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!“, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nr projektu: POWER 2021-1-PMU-4043. Przedstawiciele zawodów: technik programista, technik usług fryzjerskich, techniki grafiki i poligrafii cyfrowej wyjechali do Granady w Hiszpanii, aby podnieść swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne. Wspólnie z młodzieżą z hiszpańskiej szkoły średniej nasi uczniowie odbywają zajęcia językowe, matematyczne, ekologiczne i sportowe. Ponadto w ramach współpracy grupa sześciu chłopców i czterech dziewcząt rozwija nie tylko kompetencje interpersonalne, ale również pogłębia swoją wiedzę z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

   Realizacja mobilności poprzedzona była wizytą przygotowawczą, która odbyła  się 1 września 2022r. W trakcie wizyty ustalono szczegółowy program, a także podpisano stosowne dokumenty.

Skip to content