Nasze kompetencje – nasza przyszłość

10 października 2022r.  wczesnym rankiem grupa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wróciła z Granady w Hiszpanii, gdzie realizowała mobilność „Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!“, która finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nr projektu: POWER 2021-1-PMU-4043.

Przedstawiciele zawodów: technik programista, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej podczas tygodniowej realizacji projektu podnosiła swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne. Nasi uczniowie wraz z ich hiszpańskimi rówieśnikami wzięli udział w zajęciach z języka angielskiego, matematyki, zajęciach ekologicznych i sportowych a także z zakresu przedsiębiorczości i inteligencji emocjonalnej. Mieli również możliwość wzięcia udziału w zajęciach w profesjonalnym studiu w zakresie tworzenia modeli 3D – Arcan Studios w Granadzie. Ponadto w ramach współpracy grupa sześciu chłopców i czterech dziewcząt rozwijała kompetencje interpersonalne oraz wzbogacała swoją wiedzę z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego, realizując bogaty program kulturowy. Realizując niniejsza mobilność uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowym, matematycznym, przyrodniczym, obywatelskim, przedsiębiorczości, pracy w zespole, świadomości i ekspresji kulturalnej. Realizując program powstały różne produkty, materiały o Pszczynie, o Granadzie a także trójjęzyczny słownik polsko-hiszpańsko-angielski czy scenariusze lekcji wychowawczych z zakresu kultury hiszpańskiej. Podczas tygodniowego pobytu w Hiszpanii młodzież PZS nr 1 w Pszczynie miała również okazję zwiedzić arabski pałac i zamek Alhambra oraz zobaczyć przepiękne ogrody, które ze względu na bogactwo różnych gatunków roślin były świetną lekcją botaniki. Ponadto uczniowie zwiedzili historyczną dzielnicę Granady – Sacramonte, które jest stolicą flamenco. Podczas zwiedzania młodzież miała okazję zobaczyć słynne jaskinie, w których co wieczór odbywają się pokazy tegoż tańca, a także uczestniczyć w jednym z nich. Dopełnieniem tego była lekcja flamenco, w której aktywnie uczestniczyli i mogli przekonać się, że taniec ten nie należy do najłatwiejszych. Program kulturowy obejmował również zwiedzanie jaskini w miejscowości Nerja, wewnątrz której można obejrzeć cały wachlarz form nacieków jaskiniowych: stalaktyty, stalagmity, kolumny, stalagnaty, draperie naciekowe oraz inne twory powstałe na skutek procesów krasowych zachodzących nieprzerwanie od przeszło 5 milionów lat. Bardzo duże wrażenie na uczniach wywarła również malownicza miejscowość Frigiliana, znajdująca się na popularnym wśród turystów wybrzeżu Costa del Sol. Na zakończenie pobytu uczniowie odwiedzili również Malagę, gdzie zapoznali się z historycznym centrum miasta.

 Realizacja mobilności w sposób znaczący wpłynęła na kompetencje zawodowe, społeczne i językowe młodzieży. Założone w projekcie „Nasze kompetencje – nasza przyszłość” zostały w pełni osiągnięte. Wyjazd znacząco wpłynął na kompetencje językowe, personalne i zawodowe naszych uczniów.


Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje liczne projekty, których głównym celem jest zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności zarówno uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. W ramach swojej działalności Samochodówka stara się umożliwiać uczniom wyjazdy na staże zagraniczne ze względu na przekonanie, że wnoszą one bardzo dużo w rozwój młodego człowieka i zwiększają jego szanse na lepszy start w dorosłe, nie tylko zawodowe życie. Udział w stażach pozwala na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych, ale również społecznych i językowych, zwiększa  również otwartość na społeczeństwo europejskie, a także pozwala inaczej, szerzej pojmować zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.

Skip to content