ZBIERAJ NAKRĘTKI!

Zachęcamy młodzież Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 do czynnego

włączenia się w zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz rehabilitacji niepełnosprawnego Kuby.

Akcja przewidziana jest do12 czerwca 2023 r.

Nakrętki prosimy dostarczać do prowadzących zbiórkę: pani Urszuli Strzałki -Wcisło, pani Agnieszki Klimczok i pani Józefy Waliczek.

Skip to content