KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TECHNIKUM

Zapraszamy do rywalizacji wszystkich chętnych sprawdzić swoje umiejętności językowe J

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów naszej szkoły oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Konkurs będzie miał formę testu obejmującego zagadnienia gramatyczno-leksykalne omawiane w trakcie nauki w szkole średniej. Podczas rozwiązywania zadań będziesz też mógł sprawdzić swoją umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach: klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte.

Zapisy trwają do 30.11.2022 r.

Konkurs odbędzie się 21.12.2022 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszką Paliczką.

Skip to content