Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!

W poniedziałek  7 listopada 2022 dziesięciosobowa grupa młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie rozpoczęła realizację kolejnych mobilności w ramach programu „Nasze kompetencje – nasza przyszłość!!!“, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nr projektu: POWER 2021-1-PMU-4043. Przedstawiciele zawodów: technik programista, technik usług fryzjerskich, techniki grafiki i poligrafii cyfrowej wyjechali do Granady w Hiszpanii, aby podnieść swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne. Wspólnie z młodzieżą z hiszpańskiej szkoły średniej nasi uczniowie odbywają zajęcia językowe, matematyczne, informatyczne, ekologiczne i sportowe. Ponadto w ramach współpracy grupa pięciu chłopców i pięciu dziewcząt rozwija nie tylko kompetencje interpersonalne, ale również pogłębia swoją wiedzę z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego.  Jest już to drugi wyjazd realizowanych w ramach tego programu. Nasza szkoła systematycznie realizuje projekty mobilnościowe a następne wyjazdy odbędą się już w marcu 2023.

Skip to content