STYPENDYŚCI PZS nr 1

29 listopada w Sali koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej uczniowie naszej szkoły – Mateusz Pudełko (klasa 2 AT) oraz Tobiasz Luszowski (klasa 4 CTG) odebrali dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danego typu szkoły (umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Naszym Stypendystom – Mateuszowi i Tobiaszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content