Sukces uczniów w konkursie literackim

Uczniowie PZS nr 1 wzięli udział w XXI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego

organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

Temat prac konkursowych:

„Jakie przesłanie dla przyszłych pokoleń niosą Powstania Śląskie?”

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań twórczością literacką oraz kształtowanie

postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu.

Komisja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach przyznała nagrody uczniom

„Samochodówki” w kategorii szkoły średnie:

II miejsce –

Tomasz Jędrzejko kl. 3 AT

III miejsce –

Ewelina Wiśniewska kl. 2 BT

Opiekun:

Pani Krystyna Nowakowska

Laureaci, opiekun i rodzice zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i

podziękowań, które odbyło się 14 stycznia 2023 roku w Katowicach.

Uczniom gratulujemy sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły !

Skip to content