Ostatnia prosta na drodze do Alicante

W czwartek 23 lutego uczestnicy projektu Erasmus Plus (projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054949) zakończyli swoje formalne przygotowania do wyjazdu na staż

w Hiszpanii. 6 marca 20 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wyleci

do Alicante, aby zdobyć nowe doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Najlepsi kandydaci zostali wyłonieni spośród chętnych w procesie rekrutacyjnym i odbędą trzytygodniowy staż w Alicante, gdzie będą mieli możliwość pracować w firmach zgodnych

z profilami kształcenia. Wśród uczestników znajdują się osoby kształcące się w kierunkach: technik mechanik, technik grafik, technik programista, technik pojazdów samochodowych oraz fryzjer.

W ramach przygotowań do wyjazdu stażyści uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego, zajęciach z autoprezentacji, a także w lekcjach poświęconych kulturze kraju goszczącego. Proces przygotowań zakończył się spotkaniem z koordynatorką projektu, która zaprezentowała uczniom ich docelowe miejsce praktyk oraz przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące pobytu za granicą. Uczestnicy stażu poznali plan pobytu oraz szczegóły zakwaterowania. W harmonogramie, obok godzin pracy, znalazły się też przewidywane cele turystyczne. Po spotkaniu organizacyjnym nadszedł czas na rozmowy przeprowadzone przez koordynatora projektu z uczniami w języku angielskim. Przyszli stażyści odpowiadali na pytania o swoje mocne strony oraz opisywali swoje doświadczenie w zawodzie.

Po zakończeniu rozmów uczniowie okazali się zadowoleni z ich przebiegu oraz pozytywnie nastawieni do nadchodzącego wyjazdu.

Skip to content