Konkurs Young Car Mechanic 2023

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej konkursu Young Car Mechanic 2023 https://www.youngcarmechanic.pl/ uruchomiona została rejestracja uczniów – uczestników.

Będzie ona aktywna do 12.03.2023

Pierwszy etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki pojazdów.

W każdym ze 100 pytań będą trzy odpowiedzi do wyboru, z których wyłącznie jedna odpowiedź będzie poprawna. Czas na rozwiązanie testu będzie ograniczony do 100 minut. Jak wygląda test? Zachęcamy do obejrzenia: https://registration.youngcarmechanic.pl/pages/demo

Harmonogram YCM2023 w Polsce przedstawia się następująco:

1. etap, test on-line dostępny dla uczniów po wcześniejszej rejestracji 13-24 marca 2023r.;

2. etap, test on-line dostępny dla uczestników I etapu, którzy uzyskali min.60% punktów w wyznaczonym czasie, tylko jednego dnia tj. 30.03.2023 (czwartek) w godzinach 14:00 – 16:00

3. etap, finał krajowy, zadania praktyczne, dla 10. uczestników z 10. różnych szkół, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie, 20-21 maja 2023r. (sobota i niedziela) w Warszawie;

4. etap, finał międzynarodowy, zadania praktyczne, dla jednego najlepszego zawodnika z każdego kraju uczestniczącego w konkursie, 24-26 czerwca 2023r. (piątek-niedziela), Węgry

 Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Panem Dawidem Lekkim

Skip to content