Wycieczka naukowa – Święto liczby pi

W dniu 14.03.2023 uczniowie klas 4ATG, 4BTG i 4CTG pod opieką nauczycieli(p. Agnieszka Sojka, p.

Sylwia Waligóra, p. Mariusz Miklas) uczestniczyli w XVII Świecie Liczby Pi organizowanym przez

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wycieczka naukową rozpoczął wykład o godzinie 9:42 „Piękno i

bestia (o sztuce, dizajnie i maszynach liczących)” wygłoszony przez prof. dr hab. Marian Oslislo i dr

hab. Ksawery Kaliski, prof. ASP. Następnie odbyły się wykłady z matematyki i chemii. Wykład

inauguracyjny można obejrzeć po linkiem https://youtu.be/WwfinT-Fguw.

Skip to content