Pracować, uczyć się, poznawać, zwiedzać

Takie właśnie możliwości daje realizacja projektu realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie w ramach programu ERASMUS+. Głównym elementem tego projektu jest odbycie przez 20  osobową grupę młodzieży naszej szkoły trzytygodniowego stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Od 7 marca grupa realizuje swój staż w Hiszpanii w Alicante. Na praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach wyjechali uczniowie kształcący się w zawodach:  

– technik pojazdów samochodowych

– technik mechanik

– technik chłodnictwa i klimatyzacji

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– technik usług fryzjerskich

– mechanik pojazdów samochodowych

– fryzjer

Celem trzytygodniowego stażu realizowanego w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054949 finansowanego ze środków ERASMUS+ w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095553 jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem na staż uczestnicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Brali udział w zajęciach języka hiszpańskiego, pedagogicznych i kulturowych oraz w szkoleniu bhp, a także w szkoleniu z autoprezentacji. Wszystkie te działania umożliwiły przygotowanie uczniów do właściwej realizacji założeń programu stażu, które mają pozwolić na rozszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów „Samochodówki”.

Nasi uczniowie podwyższają przede wszystkim swoje kompetencje zawodowe, a ponadto- językowe i społeczne. Nowe doświadczenia jakie zdobywają uczniowie w trakcie praktyk na pewno przeniosą się na ich umiejętności, postrzeganie kwestii zawodowych, otwartość na zmiany, radzenie sobie w nowych sytuacjach, szczególnie związanych ze zmianą kraju zamieszkania, a także budowaniem relacji w grupie rówieśniczej czy pracowniczej.

Łącząc pracę z aspektami kulturowo – poznawczymi staramy się, by nasi uczniowie i absolwenci byli ludźmi otwartymi na krajowy i europejski rynek pracy i swobodnie się w nim poruszali.

Niniejszy staż jest pierwszym realizowanym w ramach posiadanej akredytacji w kolejnych latach planujemy realizacji staży dla podobnych grup. Dokładamy wszelkich starań aby kolejni nasi uczniowie mogli w najbliższej przyszłości wyjeżdżać i poznawać zagraniczne rynki i warunki pracy.

Skip to content