Przykładowe programy praktycznej nauki zawodu – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie udostępnił przykładowe programy praktycznej nauki zawodu, opracowane w ramach Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”. W Konkursie opracowano rozwiązania w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym przykładowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu, które poddano pilotażowi. 

Łącznie powstały 133 przykładowe programy praktycznej nauki zawodu dla 12 branż szkolnictwa branżowego. 

Materiały są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod adresem https://www.ore.edu.pl/2023/03/modelowe-programy-ksztalcenia-zawodowego-i-praktycznego/.

Skip to content