Pracować, uczyć się, poznawać, zwiedzać-Erasmus+ w PSZ1

26 marca uczniowie naszej szkoły wrócili ze słonecznej Hiszpanii gdzie odbyli staż w ramach projektu Erasmus+ . 20 uczestników spędziło w Alicante trzy tygodnie podczas których, pracując w hiszpańskich przedsiębiorstwach, doskonalili swoją wiedzę i zdobywali cenne doświadczenie zawodowe. Staż zagraniczny realizowany był w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054949 finansowanego ze środków ERASMUS+ w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095553. Nadrzędnym celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez umożliwianie uczniom rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych także poza murami szkoły.

Wśród uczestników projektu znaleźli się uczniowie kształcący się w zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik mechanik

– technik chłodnictwa i klimatyzacji

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– technik usług fryzjerskich

– mechanik pojazdów samochodowych

– fryzjer.

Już na etapie przygotowań do wyjazdu uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mieli okazję doskonalić swoją wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych zajęć z języka hiszpańskiego, a także kursu autoprezentacji. Uczniowie wzięli też udział w lekcjach poświęconych kulturze Hiszpanii.

Już wkrótce uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Jak opisują swoje doświadczenia z pobytu w Alicante?

Przede wszystkim podkreślają, że codziennie mieli możliwość zdobywania nowych umiejętności przydatnych w ich zawodzie. Wspominają, że pracę rozpoczęli od prostych zadań, które z czasem zamieniały się w coraz bardziej wymagające obowiązki w wykonaniu których chętnie pomagali hiszpańscy pracownicy. Choć wielu uczestników przyznaje, że komunikacja bywała utrudniona ze względu na nieliczne osoby mówiące w języku angielskim, mówią też, że dzięki otwartej i przyjaznej postawie opiekunów praktyk oraz znajomości podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim poznanych podczas kursu przygotowawczego udawało im się skutecznie porozumiewać w sytuacjach życia codziennego.

Jakie zadania otrzymywali uczniowie?

Graficy komputerowi wykonywali oraz przygotowywali zdjęcia na stronę internetową sklepu, tworzyli prace graficzne, edytowali strony internetowe. Zajmowali się też drukiem cyfrowym, tworzeniem GIFów oraz modelowaniem druku 3D. Uczniowie odbywający staż

w salonach fryzjerskich poznawali oraz doskonalili techniki tworzenia fryzur. Programiści byli odpowiedzialni za tworzenie stron internetowych oraz ich aktualizowanie. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji praktyki rozpoczęli od obserwacji pracowników zakładów, a następnie także przystąpili do obsługi maszyn chłodniczych. Uczniowie podkreślają, że

w przedsiębiorstwach panowała przyjazna atmosfera, a Hiszpanie nadzorujący ich pracę byli otwarci i zawsze chętni do pomocy.

Jednak te trzy tygodnie uczestnicy projektu spędzili nie tylko na pracy. Po opuszczeniu firm spędzali czas na zwiedzaniu, plaży lub zakupach. Uczniowie zwiedzali Alicante oraz okolice – zobaczyli m. in. zamek Santa Barbara. Odwiedzili też Santa Cruz, udali się na wycieczkę do Walencji oraz popłynęli w rejs statkiem. Na co dzień mieli też okazję próbować specjałów hiszpańskiej kuchni.

Wrażenia uczestników z udziału w projekcie są pozytywne. Wyjazd do Alicante stanowił

z pewnością niezwykłą okazję do zdobycia nowej wiedzy oraz doskonalenia nabytych już wcześniej umiejętności. Uczniowie mogli też poznać realia pracy za granicą oraz sprawdzić się w nowym środowisku. Oferując jednocześnie możliwość doskonalenia kompetencji językowych, jak i poszerzania wiedzy na temat kultury i dziedzictwa europejskiego, projekt był ważnym doświadczeniem edukacyjnym, które procentować będzie zarówno w życiu szkolnym, jak i zawodowym uczestników.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje podobne inicjatywy, stawiając sobie za cel rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli. Motywacją do organizacji wyjazdów zagranicznych niezmiennie pozostaje przekonanie, że podróże oraz doświadczenia edukacyjne i zawodowe zapewnią uczestnikom wiedzę, która uczyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy. Ponadto zapoznając się z europejskimi standardami pracy oraz dziedzictwem kulturowym, uczniowie doskonalą swoje kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie. Uczestnictwo w projektach wspiera kształcenie świadomych i otwartych na europejskie wartości młodych ludzi gotowych odpowiedzieć na wyzwania, które przyniesie przyszłość.

Skip to content