Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji Zima 2023

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 marca 2023 r. od godz. 10:00 w portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/.

Istnieje również możliwość sprawdzenia wyników z egzaminów osobiście w sekretariacie szkoły od piątku – 31 marca, od godz. 11.00

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane od 12 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2023 do 7 kwietnia 2023r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję Lato 2023.

Skip to content