BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, MEDIACJE ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Stowarzyszenie DOGMA w ramach współpracy z powiatem pszczyńskim oferuje możliwość bezpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji.

Na stronie internetowej  www.dogma.org.pl pod linkiem znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie naszego powiatu. Tam też podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/punkty-nieodplatnych-porad-w-powiecie

Skip to content