Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna patronem PZS nr 1 w Pszczynie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Powiat Pszczyński oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zawarły umowę o długoterminowej współpracy, której celem jest kształcenie uczniów zgodnie z nowoczesnymi technologiami oraz potrzebami rynku pracy.

Od 19 kwietnia Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie ma nowego patrona. Umowę o współpracy podpisali dr Janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wiceprezes Bartłomiej Kowalski, starosta Barbara Bandoła oraz Grzegorz Nogły – członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, a także Justyna Figołuszka – p.o. dyrektora szkoły.

Starosta Barbara Bandoła podkreśliła, że to ważny moment dla szkoły, ale i Powiatu Pszczyńskiego, organu prowadzącego szkołę. – Edukacja, inwestowanie w młodzież, przygotowywanie młodych ludzi do dorosłego życia, a z drugiej strony funkcjonowania na rynku pracy to wielka odpowiedzialność i misja. Same organy prowadzące takie jak powiaty ziemskie miałyby z tym niemały kłopot, gdyby nie taki sojusz – mówiła starosta podkreślając, że zarówno Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak i przedsiębiorcy wiele zrobili dla szkoły. – To niezwykle ważna sprawa i za ten sojusz dziękuję, a szkole gratuluję, że ma tak dobrych i wartościowych patronów, przyjaciół i sponsorów – dodała starosta.

Jak mówił dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz kolejny realizuje jeden z ważniejszych punktów swojej strategii – praktycznego zastosowania zasady „złotego trójkąta”, czyli samorząd – nauka – biznes. – Wygrywamy projekty z całego świata dzięki ludziom i to, że wspólnie możemy zrobić taką inicjatywę to kolejna szansa dla nas, aby utrzymać pozycję najlepszej strefy ekonomicznej w Polsce, Europie i walczyć o najlepsze projekty na całym świecie – mówił.

– Szkolnictwo branżowe to przyszłość, a dzięki takim patronom i przyjaciołom szkoły jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna możemy spełniać nasze marzenia i mierzyć coraz wyżej – mówiła Justyna Figołuszka pełniąca obowiązki dyrektora PZS nr 1 w Pszczynie.

Damian Midura
, przedsiębiorca z Żor, absolwent szkoły, który wsparł salę jubileuszową zaznaczał, że mile wspomina naukę w PZS nr 1 i będąc już na studiach zawsze mógł tu liczyć na pomoc. – Ta szkoła jest potrzebna, ona musi się rozwijać, a my potrzebujemy ludzi wyszkolonych, właśnie na takim poziomie, jak ta szkoła to zapewnia – zaznaczał.

Założenia patronatu obejmują szeroką współpracę w zakresie promocji i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację różnorodnych wydarzeń z udziałem KSSE, uczniów i nauczycieli szkoły, przedstawicieli firm działających w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz innych podmiotów otoczenia gospodarczego, działających na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego,

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna chce włączać powiatową szkołę do realizowanych przez siebie projektów edukacyjnych, organizować wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli, współorganizować konkursy i turnieje zawodowe, organizować spotkania z przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu oraz sponsorować nagrody dla najlepszych uczniów.

Przed budynkiem szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica, a uczestnicy wydarzenia zobaczyli salę jubileuszową, wyremontowaną dzięki wsparciu sponsorów – Zakładu Elektro-Instalacyjnego Kiecok z Pszczyny, Damiro Damian Midura z Żor oraz KSSE. Szkoła pozostaje w roku jubileuszowym, świętując 50-lecie powstania zespołu szkół, który dał początek PZS nr 1.

Skip to content