Wyniki III Powiatowego Konkursu Ekologicznego

W marcu 2023 r. w ramach działalności Zielonej Pracowni został zorganizowany III Powiatowy Konkurs

Ekologiczny pod hasłem:

„Woda jest naszym cudownym życiem, więc korzystaj z niej należycie”.

Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży tematyką racjonalnego gospodarowania zasobami

wodnymi, rozwijanie wśród uczniów postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego, wyobraźni

i kreatywności oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Prace konkursowe

mogły przybrać

formę komiksu, plakatu, opowiadania lub rymowanki. Na konkurs wpłynęło 39 prac, które

umiejętnie wiązały zagadnienia będące przedmiotem konkursu.

Komisja wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

Kacper Czembor

uczeń klasy 1b Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie – I miejsce

Wiktoria Kanik

uczennica klasy 1BT Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie- II miejsce

Martyna Bartas

uczennica klasy 2BT Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie – III miejsce

Sandra Gorol

uczennica klasy 2c Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie- wyróżnienie

Karolina Żemła

– uczennica klasy 4BTP Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie- wyróżnienie

Laureatom gratulujemy wyników!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie prac

konkursowych, za kreatywność i oczywiście – za walor edukacyjny!

Skip to content