Nauczyciele PZS nr 1 na stażu w Alicante

Przez pięć dni nauczyciele PZS nr 1 podnosili swoje kompetencje zawodowe poprzez obserwacje pracy w hiszpańskich zakładach branży mechanicznej oraz IT. Nauczyciele poznali organizację pracy w warsztatach samochodowych i firmach związanych z programowaniem i wykorzystywaniem IT.

Obserwacja pracy w warsztacie mechanicznym obejmowała następujące aspekty:

 • organizacja stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych 

Obserwacja pracy w firmie programistyczno-informatycznej obejmowała zaś następujące aspekty:

 • organizacja stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
 • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji webowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych

Zwracanie uwagi na wyszczególnione powyżej aspekty pozwoliło na podniesienie kompetencji zawodowych naszych nauczycieli. Nauczyciele, którzy odbyli staż dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniami bez wątpienia przyczynią się do podniesienia wiedzy innych nauczycieli kształcenia zawodowego, zarówno w branży mechanicznej, jak i informatycznej. Uważamy, że poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych zespołu nauczycielskiego, nasi uczniowie są lepiej kształceni i lepiej przygotowywani do przyszłej pracy zawodowej.

Tygodniowy pobyt w Hiszpanii miał również na celu poznanie kultury hiszpańskiej. Popołudniami nauczyciele zwiedzili okolicę, w tym Zamek Św. Barbary, poznali miasto, jego najważniejsze zabytki, a także mogli kosztować lokalnych przysmaków.

Wszystkie powyższe działania były realizowane w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054949 finansowanego ze środków ERASMUS+ w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095553. Prowadzone przez PZS nr 1 w Pszczynie działania mobilnościowe maja na celu podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych, kulturowych i językowych, zarówno uczniów jak i  nauczycieli. Wspomniany wyżej staż nauczycielski jest pierwszym z pięciu planowanych. Liczymy, że przeprowadzone działania skutecznie wpłyną na doskonalenie jakości kształcenia naszych uczniów.

Skip to content