Szkolny Klub Europejski – podsumowanie roku szkolnego 2022/23

W bieżącym roku szkolnym członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego  wzięli udział w wielu ciekawych wydarzeniach. We wrześniu 2022 roku braliśmy udział        w wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedziliśmy Sejm RP oraz Muzeum Historii Żydów Polskich ,,Polin”. Wycieczka ta była nagrodą za udział w konkursie ,,Wiedzy o sejmie”, na zaproszenie poseł na sejm RP – Przemysława Koperskiego. W kwietniu dołączyliśmy do akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”,  upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W maju zorganizowaliśmy VII Debatę Szkolną, której teza brzmiała: ,,We współczesnym świecie patriotyzm to przeżytek” .Uczestniczyliśmy także w debacie w pszczyńskim ratuszu: ,,Wolność ważniejsza od bezpieczeństwa”.  W przyszłym roku szkolnym, mamy nadzieję rozwinąć program debaty szkolnej wzorowanej na debacie oksfordzkiej, gdyż nauka wygłaszania mów  i prowadzenia sporów wydaje się być dzisiaj niezbędna. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w działalności Klubu w przyszłym roku szkolnym.

   Joanna Zaworska – opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego

Skip to content