Wycieczki klasy 2 CT

Od 17 do 19 maja klasa 2CT pod opieką wychowawcy pani Joanny Zaworskiej oraz pani Alicji Menartowicz wzięła udział w Wycieczce do Warszawy. Zwiedziliśmy Stare Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie.  24 maja odwiedziliśmy, wspólnie z klasą 1BT,  Auschwitz-Birkenau, były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady. Wycieczkę do tego miejsca zorganizowała pani Anna Wojtanowicz, a opiekunami byli wychowawcy klas: Joanna Zaworska i Wioletta Pala – Sojka.  W czerwcu uczestniczyliśmy w wykładzie pana Jacka Pawłowicza o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który odbył się  w sali sesyjnej pszczyńskiego ratusza. Wycieczki te miały na celu  zapoznanie młodzieży    z miejscami szczególnymi ważnymi dla narodu polskiego, uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie rasizmu, antysemityzmu, zapoznanie z postacią rotmistrza Pileckiego, który może być wzorem poświęcenia i miłości do Ojczyzny dla młodego pokolenia. Szczególnie cenne  było także  wspólne spędzenie czasu i możliwość lepszego poznania się. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym zwiedzimy także wiele wspaniałych miejsc.

Skip to content