Erasmus Plus: Nauczyciele PZS1 na szkoleniu w Hiszpanii

Szesnastoosobowa grupa nauczycieli pszczyńskiej „Samochodówki” spędziła tydzień

w Granadzie biorąc udział w szkoleniu w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000054523 finansowanego ze środków Erasmus+ w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-SCH-095552.

Szkolenie, którego tematem przewodnim było hasło „Nauczyciel jako trener, mentor, coach” miało na celu wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji oraz ról pełnionych przez siebie w szkole. Tematyka warsztatów miała pozwolić nauczycielom doskonalić swoje kompetencje w taki sposób by mogli oni wychodzić naprzeciw potrzebom uczniów. Podczas zajęć nauczyciele dowiedzieli się czym charakteryzują się role trenera, mentora i coacha oraz jak należy je pełnić w środowisku szkolnym. Szkolenie zorganizowane w formie warsztatów umożliwiło uczestnikom poznanie technik, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniami.

Uczestnicy projektu zdobyli jednak nie tylko wiedzę merytoryczną, mogli bowiem doskonalić także swoje kompetencje językowe oraz kulturowe. W ramach części kulturowej szkolenia zwiedzili m.in. Alhambrę i Frigilianę oraz próbowali lokalnych przysmaków.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje podobne inicjatywy, stawiając sobie za cel rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli. Udział w projektach ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli. Uczestnicy szkolenia dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniami bez wątpienia przyczynią się do podniesienia kompetencji kadry nauczycielskiej. Organizując kolejne wyjazdy szkoleniowe umożliwiające rozwój zespołu nauczycielskiego, szkoła dba o to aby uczniowie mogli zdobywać wiedzę od jak najlepiej wykwalifikowanej kadry.

Skip to content