Ważne – wykaz sal lekcyjnych z podziałem na budynki

  1. Budynek przy ulicy Poniatowskiego 2: sale od 1 do 6
  2. Budynek przy ulicy Kopernika 5: sale od 8 do 33 oraz aula szkolna i boisko Orlik
  3. Budynek przy ulicy Bogedaina 20: sale od B1 do B10.
  4. Budynki przy ulicy Bogedaina 21:
    1. Warsztaty Szkolne: W1 do W16
    1. Budynek za Warsztatami szkolnymi: sale U1 i U2
Skip to content