Pierwsze logowanie do dziennika :)

W celu zalogowania się do dziennika należy:
– zapoznać się z instrukcją

– skorzystać albo z przekierowania do dziennika znajdującego się na stronie szkoły albo z niniejszego linka

W przypadku braku dostępu do dziennika w pierwszej kolejności należy skontaktować się z wychowawcą i sprawdzić dane ucznia i/lub jego rodziców (w razie konieczności zaktualizować). Szkoła nie generuje i nie przekazuje uczniom i rodzicom żadnych loginów ani haseł. Pierwsze logowania do dziennika sugerujemy przeprowadzić z poziomu komputera.

Proszę pamiętać, że spora ilość informacji związana między innymi z kształceniem zawodowym przesyłana jest poprzez dziennik. Uczeń mający dostęp do dziennika ma również dostęp do pakietu biurowego office365 natomiast informacje nt. dostępu do tego pakietu przesłane zostaną w terminie późniejszym.

Skip to content