Egzamin zawodowy – odbiór certyfikatów i dyplomów

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2023, mogą złożyć deklaracje przystąpienia
 do egzaminu na sesję styczeń – luty 2024 w terminie do 15 września 2023 r.

Termin przekazania świadectw, certyfikatów i dyplomów uczniom i absolwentom – od 11 września br. od godz.10.00 w sekretariacie szkoły (osobiście lub osoba z upoważnieniem).

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2023r., zgłaszają się po odbiór wyników, świadectw, certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po odbiór świadectwa, certyfikatu do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną egzaminu.

Skip to content