Rekrutacja do udziału w projekcie mobilności zagranicznych

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu ERASMUS+

Nr. projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783

Nr. akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095553

Projekt 2-tygodniowego stażu zawodowego adresowany jest do uczniów, którzy nie brali do tej pory udziału w żadnym stażu zagranicznym. Planowany termin mobilności to 2 „półrocze” roku szkolnego 2023/2024 roku. Miejsce realizacji stażu: Hiszpania.

  1. Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się w klasach 2 Branżowej Szkoły I Stopnia oraz  2, 3 i 4  klasy Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, w następujących kierunkach/zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik mechanik

– technik programista

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

– technik chłodnictwa i klimatyzacji

– technik usług fryzjerskich

– technik elektronik

– mechanik pojazdów samochodowych (BS – szkoła branżowa)

– ślusarz (BS)

– monter sieci i urządzeń sanitarnych (BS)

– fryzjer (BS)

– elektryk (BS)

– fotograf (BS)

– sprzedawca (BS)

Realizacja projektu odnosi się do podniesienia przede wszystkim kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w realizacji projektu a tym samym w mobilności zagranicznej należy:

  • zapoznać się z regulaminem zobacz
  • terminowo złożyć podanie o zakwalifikowanie do udziału w mobilności doc pdf

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do: 20.10.2023r. do godz.: 10:00.

Taka mała rada odnośnie podania o zakwalifikowanie: wydrukować jednostronnie, na każdej kartce wpisać swoje imię i nazwisko, przekazać nauczycielom do wypełnienia a następnie skompletować i złożyć w sekretariacie.

Wszelkie pytania należy kierować do Pana Artura Wojciech, poprzez dziennik elektroniczny wpisując w tytule: Dotyczy VET-000115783

Zapraszamy!!!

Skip to content