INFORMACJA – EGZAMIN ZAWODOWY

UWAGA – w dniu, w którym odbywają się egzaminy zawodowe dla klasy lub grupy zdającej egzamin

dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Skip to content