UPOWSZECHNIANIE STRZELECTWA

W dniach 22 i 23 stycznia 2024 pod fachowym okiem pana Roberta Jacka, w ramach ministerialnego „Programu Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023 – 2025”, zostały przeprowadzone zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem mobilnej strzelnicy laserowej. W zajęciach brali udział uczniowie III klas Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie V klas Technikum. Celem zajęć była popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży. Uczniowie brali udział w szkoleniu obejmującym:

  • budowę i zasady i działania broni palnej,
  • techniki strzeleckie oraz wymiana magazynków,
  • zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
  • prawne aspekty dotyczące broni palnej i amunicji.

Po szkoleniu teoretycznym odbyły się praktyczne zajęcia z wykorzystaniem broni laserowej krótkiej i długiej. Każda klasa miała dwie godziny zajęć w jednym bloku. Każdy uczeń, biorący udział w zajęciach z upowszechniania strzelectwa otrzymał vademecum z informacjami dotyczącymi zasad strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią, zasadami bezpieczeństwa oraz indywidualny certyfikat udziału w szkoleniu. Zajęcia odbyły się dzięki zawartemu porozumieniu z Akademickim Związkiem Sportowym i przyczyniły się do rozwijania upowszechniania postaw na rzecz obronności. Ponadto pozwoliły także na stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań sportowych. W ramach dalszej współpracy planowane są w przyszłości zajęcia z kolejnymi klasami.

Skip to content