SZKOLNY KONKURS Z RYSUNKU TECHNICZNEGO

Zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie z Rysunku Technicznego. Poniżej zamieszczamy regulamin dla chętnych uczestników.

SZKOLNY KONKURS Z RYSUNKU TECHNICZNEGO

Konkurs polega na stworzeniu rysunku technicznego zgodnie z podanymi w regulaminie kryteriami:

  1. Rysunek techniczny wykonany ręcznie ołówkiem na bloku milimetrowym/bloku technicznym na formacie A4/A3. Praca powinna być wykonana zgodnie z zasadami tworzenia rysunku technicznego (np. obramowanie, tabliczka rysunkowa, zastosowane odpowiednich typów i grubości linii), musi zawierać wymiarowanie.
  2. Uczestnik samodzielnie wybiera temat rysunku technicznego związany z nauczanym zawodem.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkoły branżowej I stopnia i technikum.
  4. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę wykonaną samodzielnie.

Ocena prac i wyniki konkursu

Prace muszą spełniać kryteria konkursu. Prace będą oceniane przez komisję oceniającą składającą się z nauczycieli rysunku technicznego w składzie: Monika Mikołajczyk-Bujok, Weronika Łakota, Joanna Pasławska, Dariusz Chromik.

Przy ocenie brane będą pod uwagę:

  1. Poprawność wykorzystania zasad tworzenia rysunku technicznego
  2. Oryginalność
  3. Złożoność
  4. Estetyka

Ocena będzie procentowa, za każdy z powyższych punktów można otrzymać maksymalnie 25%.

Termin oddania prac: do 30.04.2024 r

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: do 20.05.2024 r.

Prace można składać na warsztatach szkolnych u nauczycieli:
– Monika Mikołajczyk-Bujok
– Weronika Łakota

Skip to content