Uczniowie Samochodówki na stażu w Alicante-Erasmus+ w PSZ1

W sobotę 9 marca uczestnicy projektu Erasmus Plus (nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783; nr akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095553) wylecieli do Hiszpanii.

20 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie poleciało do Alicante, aby zdobyć nowe doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia, realizacja projektu ma na celu także podniesienie kompetencji językowych i społecznych.

Wśród uczniów odbywających staż zagraniczny są osoby kształcące się w następujących zawodach:

-technik grafiki i poligrafii cyfrowej

-fryzjer

-ślusarz

-technik chłodnictwa i klimatyzacji

-technik programista

-technik usług fryzjerskich

-sprzedawca

Najlepsi kandydaci zostali wyłonieni spośród chętnych w procesie rekrutacyjnym i odbywają dwutygodniowy staż w Alicante, gdzie mają możliwość pracować w firmach zgodnych

z profilami kształcenia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, jeszcze przed wyjazdem, mieli okazję doskonalić swoją wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych zajęć

z języka hiszpańskiego oraz wzięli udział w lekcjach poświęconych kulturze Hiszpanii.

Obecnie uczestnicy mobilności są już w Alicante i mogą poznać realia pracy za granicą oraz sprawdzić się w nowym środowisku. Przewidziana jest także realizacja programu kulturowego, który pozwoli uczniom poznać specyfikę oraz dziedzictwo Hiszpanii.

Nadrzędnym celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez umożliwianie uczniom rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych także poza murami szkoły. Wielowymiarowy charakter projektu ma na celu wspomaganie kształcenia przyszłych specjalistów, którzy będą w stanie stawić czoła wymaganiom współczesnego dynamicznego rynku pracy.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje podobne inicjatywy, stawiając sobie za cel rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli. Uczestnictwo w projektach wspiera kształcenie świadomych i otwartych na europejskie wartości młodych ludzi gotowych odpowiedzieć na wyzwania, które przyniesie przyszłość.

Skip to content