Szkolenie nauczycieli „Nauczyciel jako trener, mentor, coach”

15 lutego 2024r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie odbyło się szkolenie dla nauczycieli: „Nauczyciel jako mentor, trener, coach”. Szkolenie przeprowadzili uczestnicy projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+, który odbył się w lipcu 2023 w Hiszpanii, a dokładnie w Granadzie.

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się jak wejść w rolę trenera, mentora i coacha i jak bardzo jest to ważne w pracy nauczyciela. Istotnym problemem okazuje się rozróżnianie tych ról w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Prowadzący – pani Marzena Ostrowska i pan Artur Stasicki – przekazali informacje na temat metod trenerskich, mentoringowych oraz coachingowych, a także jakie korzyści z pełnienia tych ról wynikają dla uczniów i nauczycieli.

Przyjmowanie w procesie edukacyjnym tych trzech ról wpływa pozytywnie na upłynnienie procesu edukacji, poprawę relacji z uczniami, stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz wpływa na zwiększoną dynamika zajęć.

Udział w szkoleniu hiszpańskiej Granadzie wzbogacił wiedzę uczestników projektu w umiejętności związane z wchodzeniem w role trenera, mentora i coacha oraz poszerzył znajomość metod, jakie można zastosować bezpośrednio w procesie edukacyjnym.

Skip to content