Wyniki Egzaminu Zawodowego – sesja Zima 2024

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2019 będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl. Dane do logowania zdający otrzymali na maile podane w deklaracjach. Informacje będzie można również uzyskać w sekretariacie szkoły.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę od 9 kwietnia br. od godziny 12.00 (osobiście lub przez osobę posiadającą upoważnienie) w sekretariacie szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji Zima 2024, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji zima 2024 do 4 kwietnia 2024 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji Lato 2024 . Dyplomy zawodowe dla absolwentów technikum będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 25 maja 2024r.

Skip to content